دبیرستان پسرانه غیردولتی اعتماد (دوره اول) آموزش پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

مدیریت دبیرستان

مدیریت محترم دبیرستان 

جناب آقای حسین دهقانی نیروی رسمی آموزش وپرورش

با مدرک تحصیلی لیسانس  زبان انگلیسی

دارای 25 سال سابقه آموزشی

 و 3  سال سابقه  مدیریت درخشان 

موسس محترم دبیرستان

جناب آقای مصطفی ندیمیان 

با 30 سال سابقه  موفق اجرایی در زمینه ها ی  مدیریت و آموزش