دبیرستان پسرانه غیردولتی اعتماد (دوره اول) آموزش پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

اطلاعات تماس

آدرس مدرسه :

خانه اصفهان -  خیابان گلخانه -  خیابان بنفشه جنوبی

تلفن :

34201207 - 031

 آدرس وب سایت :

www.etemadsch.ir

آدرس ایمیل : 

m.nadimian@yahoo.com