دبیرستان پسرانه غیردولتی اعتماد (دوره اول) آموزش پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

کادر اداری دبیرستان

آقای مرتضوی پور معاون آموزشی
آقای آتش پرور مشاور
آقای کریمی خدماتی