دبیرستان پسرانه غیردولتی اعتماد (دوره اول) آموزش پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

بازگشایی مدرسه مهر ماه 1398

شورای دبیران مهر ماه 1398

مراسم تشویق دانش آموزان در نوبت اول (2)

مراسم تشویق دانش آموزان در نوبت اول

معاینه دانش آموزان توسط مراقب بهداشت مدرسه سرکارخانم بختیاری

تشکیل جلسه شورای دبیران در تاریخ 96/9/26

تصاویر جلسه آموزش خانواده مورخه 96/9/1 سخنرانان سرکار دکتر مریم فیاضی و آقای دکتر محمد برزو

اردو ورزنه

نکو داشت مقام معلم، غار نخجیر

تصاویر اردو مشهد مقدس